Maastricht Manifesto

 

MAASTRICHT  MANIFESTO.

V apríli 2015 som sa zúčastnila v Maastrichte, Holandsko prednášok z Výskumného Inštitútu Dr. Ratha, Kalifornia, USA. Chcem Vám sprostredkovať to, čo tam vyznelo ako najdôležitejšie.

Dr. Rath spomenul dr. Linusa Paulinga, nositeľa Nobelovej ceny, ktorý ešte v minulom storočí upozorňoval na to, že užívanie vitamínu C je dôležité v prevencii rozvoja aterosklerózy, a tým v predchádzaní srdcového infarktu, mozgovej porážky, ev. iných prejavov aterosklerózy.  

Tentokrát upozornenie o nutnosti vyššieho príjmu vitamínu C deklaroval dr. Matthias Rath. Preto Maastricht Manifesto.

Jeho výskumnému tímu v Kalifornii pod vedením Dr. Johna Cha a Dr. Alexandry Niedzwiecki sa podarilo vypestovať myš, ktorá netvorí vlastný vitamín C. Je to vlastne zvierací model človeka v otázke vitamínu C. V Inštitúte dokázali, že u myši sa začína tvoriť ateroskleróza, laboratórne sa zvyšuje hladina Lipoproteínu (a), variantu  LDL (nízkodenzitného lipoproteínu).

Výsledky jednoznačne ukázali, že znížená hladina vitamínu C je závažným rizikovým faktorom aterosklerózy, a to nezávisle od príjmu tukov stravou.

 

Zvierací model dostala Univerzita v Maastrichte gratis,  je patentovaný v USA. Článok vyšiel v USA:John Cha, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath: Hypoascorbemia induces atherosclerosis and vascular deposition of lipoprotein(a) in transgenic mice. Am J Cardiovasc Dis 2015;5(1):53-62. (Abstract AJCD0007056, Full text, PDF).