Magnézium

Magnézium , skratka Mg = horčík  je minerál, ktorý telo vyžaduje denne v miligramových množstvách /mg/.Uvádza sa 300 mg za deň, pri našej životospráve -  s vyšším obsahom bielkovín, tukov, rafinovaných výrobkov a alkoholu - pravdepodobne aj viac /330-450 mg je denná norma vo Francúzsku/. Prečo chýba a často sa o nedostatku tohto minerálu hovorí? Pretože naša strava ho obsahuje čoraz menej vzhľadom na intenzifikáciu poľnohospodárstva a rafináciu. Vo vyššom veku vzhľadom na horšie vstrebávanie Mg a slabšiu produkciu žalúdočnej kyseliny, ho dostávame do tela ešte menej.

 

Väčšina sa vstrebáva  v disociovanej podobe ako ión Mg 2+, preto je dôležitá jeho forma naviazania, tzv. metal-ligand komplex. Zjednodušene možno povedať, že najistejší príjem do tela zaručuje možno prapôvodné „morské“ magnézium, ktoré sa ľahko vstrebáva, pretože ľahko disociuje, to znamená, že ľahko vytvára horčíkové ióny Mg2+. Jeho stabilita je minimálna, preto tabletu magnézia vo forme chloridu nemôžeme dlho nechať na vlhkom vzduchu, ani nadávkovať niekomu na celý deň, tableta sa rozpadne, pretože sama postupne disociuje / konštanta stability je 0/. Samozrejme predpokladáme, že tableta nie je zvlášť upravovaná, t.j. nie sú prítomné prídatné látky chemického pôvodu v tablete. Žiadne syntetické additíva s potenciálne nežiadúcimi účinkami nemajú vo výživových doplnkoch čo robiť, aj za cenu nepríjemnej kyslohorkej chuti. Iné typy prirodzenej biologickej naviazanosti Mg na iné látky v prírode a jej význame sú nám zatiaľ neznáme, ale asi majú význam. Málokto pochybuje o tom, že prirodzený spôsob získavania minerálov je najlepší. Výživovými doplnkami korigujeme nedostatočnosť, ktorú predpokladáme u veľkého radu chorobných ochorení, vzhľadom na kľúčovú úlohu magnézia v ľudskom metabolizme. Tam prirodzený prísun jednoznačne nestačí. Skúšať asi treba viaceré chemické formy – viazané na anorganické a oranické kyseliny, vrátane aminokyselín, napr. magnesium oxide, lacticum, chloride, citricum, ascorbicum, orotatum, tartatum .../. K magnéziu vo forme chloridu sa niekedy pridáva /napr. Španielsko/ aj malé množstvo jodidu. To dáva za pravdu tvrdeniam, že ak sme v minulosti pridávali k magnéziu kalium iodatum, dostupnosť = bioavailability magnézia pre telo bola vyššia. Jódové anióny  pravdepodobne zlepšovali prienik magnézia cez črevá / väčšina magnézia sa vstrebáva v dolnej časti tenkého čreva/, ale aj napr. cez hematoencefalickú bariéru. Navyše absorbciu a elimináciu magnézia ovplyvňuje aj rad iných faktorov – absorbcia vyžaduje napr. selén, vitamín B6 a D, parathormón / hormón prištítnych teliesok/. Jeho hladinu ovplyvňuje výrazne cukrovka, hypertyreóza. Veľa ho strácame alebo spotrebujeme pri strese, alkohole, káve, potení, silnej menštruácii, liekoch ako diuretiká, a pod. Obličky predstavujú hlavný orgán eliminácie nadbytočného magnézia.  

     Krátke zhrnutie významu magnézia:

-        podporuje rast kostí , napomáha proti osteoporóze 

-        nevyhnutný pre správny nervovo-svalový elektrický vzruch a jeho šírenie: použitie pri tremore rúk, ľahších formách depresie a iných psychických alteráciách, tetanii a pomocný prvok pri epilepsii, pri svalových kŕčoch na končatinách

-         pri autizme pravdepodobne ovplyvnením metabolizmu dopamínu 

-         pri traumách hlavy pravdepodobne ovplyvnením NMDA receptorov

-         pri astme 

-         pri poruchách srdcového rytmu 

-         proti vysokému tlaku krvi a chronických cievnych ochoreniach všeobecne, vrátane diabetu 

-         proti poruchám imunity, vrátane karcinómu prostaty

-         pri menopauze, napr. na zmiernenie ev. zastavenie návalov tepla

-         zvýšená potreba v tehotenstve

-         proti únavnosti vrátane fibromyalgií, artralgií 

-         pri urolitiáze – oxaláty, iné? 

-         zvyšuje mobilitu čriev /preháňadlo vo vyšších dávkach – 500-700mg/deň./ Laxatívny účinok má predovšetkým magnézium oxid a sulfát (Epsomova soľ, Glauberova soľ).

Je zrejmé, že ako výživový doplnok ho možno podávať do predávkovania, t.j. hnačkovitej stolice. resp. vhodné o 1 tabletu znížiť /viď podobný tolerančný test ako pri vitamíne C/.   Vyzdvihnúť treba prítomnosť magnézia pre tvorbu glutationu v organizme , a to ako biokatalyzátora enzýmov syntézy glutationu.  / Vysvetlenie: Glutation je jeden z najsilnejších lapačov voľných radikálov , potrebných pri prevencii väčšiny chronických ochorení. Glutation sa tvorí v tele z glycínu, cysteínu a glutamátu. Uvádza sa ako jedna z mála molekúl, ktoré dokážu napr. neutralizovať ortuť./Veľa vyššie spomenutých faktov vyplýva aj z toho, že magnézium je zapojené do metabolizmu Ca, K, P, Zn, Cu, Fe, Na, Pb, Cd, HCl, acetylcholínu, oxidu dusíka (NO), mnohých enzýmov, je potrebný pre intracelulárnu homeostázu,  aktiváciu vitamínu B1/tiamínu. Magnézium úzko spolupracuje s ATP /adenozíntrifosfátom/ na jeho biologickej aktívnosti.  

Hlavné potraviny obsahujúce magnézium: 

-         zelená listová zelenina /zelené farbivo chlorofyl obsahuje magnézium/

-         figy, marhule, banány, slivky...  

-         plnozrnné obiloviny vrátane ryže, ovos, sója

-         semená – tekvica, sézam ... 

-         oriešky – mandle, kešu, arašídy ... 

-         strukoviny – fazuľa s čiernym očkom, šošovica ...

-         kakao – čokoláda 

-         vajíčka, mliečne výrobky

-         mak ( ten väčšine chutí:), a ešte si glgnúť morskej vody pri plávaní, to je tiež častý jav).  

Ako posudzovať množstvo magnézia vo výživovom dolnku ? Treba prečítať celé zloženie – malo by byť napísané, koľko obsahuje daná tableta magnézia, napr. 470 mg magnézia  laktátu obsahuje 48 mg vlastného magnézia Mg2+. Môžete teda zjesť 8-10 tabliet za deň.Injekčne sa najčastejšie podáva napr. vo forme chloridu alebo sulfátu: 10% roztok v injekcii 10 ml Magnesium chloride Lavoisier sa udáva 120 mg Mg2+ v jednej ampule.

Z novšie dostupných dobrých preparátov v Európe aj na Slovensku, je Magnezium Complex  (Dr.Rath), 100 mg Mg2++ v jednej tobolke, kde je časť magnézia naviazaná na taurín, čo je dosť zaujímavé z hľadiska tlmenia nervových a nervovo-svalových procesov. Ako synergická formula ( jednotlivé súčasti sa vzájomne podporujú), má naviazané magnézium na vitamín B6  a D3).