Rakovina prsníka

Inhibícia rakoviny prsníka navodenej N-methyl-N-nitrosoureu účinkom synergie multinutrientov – nový protirakovinový prístup (2004)

Roomi MW, Roomi NW, Ivanov V, Niedzwiecki A, Rath M.

Prezentované na: 95-te výročné stretnutie Americkej asociácie pre výskum rakoviny

Orlando, Florida. Marec 27-31, 2004

Publikované v: Conference Proceedings

Abstrakt

Rakovina prsníka je treťou najčastejšou rakovinou na svete z hľadiska prevalencie. V r.1996 bolo diagnostikovaných 910,000 nových prípadov, čo predstavuje 9% všetkých nových prípadov rakoviny.

Incidencia a mortalita na rakovinu stale stúpa hlavne vo vyspelých krajinách. Vyvinuli sme stratégie za účelom inhibovať vývoj rakoviny a metastazovanie použitím prirodzene sa vyskytujúcich nutrientov ako je lyzín, prolín, kyselina askorbová a výťažok zo zeleného čaju. Toto jedinečné spojenie, synergia nutrientov (NS), vykázalo synergickú antikantikanceróznu aktivitu in vitro na početné línie rakovinových buniek, zahrňujúc inhibíciu rastu  ľudských rakovinových buniek prsníka, matrix metalloproteinázovú inhibíciu (potvrdenú zymografiou), a zabrzdenie invazívnych schopností nádoru.

Štúdia skúmala in vivo efekt NS na rozvoj prsníkových nádorov navodených N-methyl-N-nitrosoureu (MNU) u potkanov. 50-dňové samičky potkana Sprague-Dawley boli vystavené jednorazovej dávke MNU (50 mg/Kg, i.p.). Po 2 týždňoch, kedy sa samičky zotavili z MNU-navodenej toxicity, boli potkany rozdelené do 2 skupín. Skupina I bola kŕmená stravou /Purina chow diet/, pokým  skupina 2 bola kŕmená tou istou stravou doplnená s 0.5% NS. Po 24 týždňoch boli potkany usmrtené , tumory boli vyšetrené. 

Výsledky ukázali, že NS znížili incidenciu a multiplicitu /počet tumorov na potkana/ MNU-navodených tumorov prsníka o 68.4% a 60.5%. Inhibičný účinok NS sa prejavil aj na znížení hmotnosti tumoru – per potkan a per skupina sa znížila o 41% a 78%. 

Tieto výsledky naznačujú, že NS znižuje incidenciu ako aj šírenie MNU- navodených prsníkových nádorov, čo naznačuje silný potenciál pri terapeutických rozhodovaniach inhibície rakoviny prsníka. 

 

 Poznámky dr.Kelová : Ide o európske formuly od Dr.Rath - Epiquercican, Lycin, Prolysin, Vita C forte a Vitacor Plus, Phytobiologicals.

V USA ide o formulu Dr.Rath: Healthy Cell Growth. V stredoeurópskych podmienkach navyše treba zvážiť pridanie jódu.